Vodovzdorné překližky jsou často označovány jako obalové. Skládají se ze tří nebo více dýh, slepených k sobě kolmo na směr vláken. Jsou vyráběny dle EN 13986 z listnatých a jehličnatých dřevin.

Dřeviny Tloušťky Formáty Kvalita povrchu
smrk
borovice
topol
elliotis pine
6, 9, 12, 15, 18, 21, 24mm 2500 x 1250 mm
2440 x 1220mm
C+/C
C/C

Kvalita lepení

Splňuje požadavky lepicí třídy 3 podle ČSN EN 314-2 (49 0173) nebo test BFU 100 podle DIN 68 705 část 3.

Jsou určeny jako nosná a nenosná deska pro použití ve vlhkém a venkovním prostředí, pro třídu ohrožení 3 podle ČSN EN 335-3.