Foliované překližky se vyrábějí vrstvením loupaných dýh a spojením vodostálým fenolickým lepidlem. Jádro překližek může být vyrobeno z různých druhů dřevin, jako jsou listnaté nebo jehličnaté dřeviny, například bříza, borovice nebo topol. Překližky jsou opatřeny fenolickou fólií na obou stranách, což jim dává větší odolnost proti vlhkosti a poškrábání. Hrany desek jsou ošetřeny akrylátovou barvou, aby se omezilo vzlínání vlhkosti přes hrany desky.

Foliované překližky jsou vhodné pro použití tam, kde je potřeba odolnost proti vlhkosti, jako například bednění pohledového betonu, podlahy přívěsů, návěsů, pracovní plošiny, schody a další.

Foliované překližky březové

Vzhledem k vysoké hustotě březového dřeva a většího množství vrstev na tloušťku desky, jsou březové překližky velmi vysoké kvality. Jediný rozdíl mezi březovou překližkou a březovým multiplexem je použité lepidlo a počet vrstev.

Foliované překližky topolové

Tyto překližky jsou cenově dostupnou alternativou foliovaných překližek a jsou vhodné především pro jednodušší šalování. Mohou být použity jako nosné i nenosné desky v prostředí s vyšší vlhkostí nebo venkovním prostředí.